วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คำถามที่ถามบ่อย


คำถาม : สามารถประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถได้คนละกี่หมายเลข
ตอบ : ผู้ที่ประมูลสามารถประมูลได้ไม่จำกัดหมายเลข ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ลงทะเบียน 
คำถาม : ต้องการแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ประมูลเป็นแบบธรรมดาไม่เอาภาพกราฟฟิก
ตอบ : เจ้าของรถสามารถยื่นคำขอซื้อแผ่นป้ายประมูลที่เป็นพื้นขาวได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 205 บาท
คำถาม : นำไปติดรถประเภทไดได้บ้าง
ตอบ : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ทั้งแบบตอนครึ่ง(CAB) และ กระบะตอนเดียว แต่ไม่รวมรถกระบะสี่ประตู 
คำถาม : ต้องการนำไปใช้กับรถเก่าที่มีทะเบียนแล้ว เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
ตอบ : เจ้าของรถต้องเสียค่าธรรมเนียมขอใช้หมายเลขทะเบียน 1,775 บาท 

คำถาม : ป้ายทะเบียนรถที่ประมูลได้ นำไปขายต่อได้หรือไม่ แล้วใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ : หมายเลขที่ประมูลได้ถือเป็นสิทธิของผู้ที่ประมูล จึงสามารถโอนสิทธิการใช้หมายเลขหรือขายต่อให้บุคคลอื่นได้ โดยใช้เอกสารใบโอนสิทธืการใช้หมายเลขทะเบียนที่ประมูลและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

คำถาม : เวลาจะเพิ่มเงินในการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนต้องทำยังไงบ้าง
ตอบ : เมื่อผู้ที่ประมูลต้องการประมูลเพิ่ม เช่นเดิมลงทะเบียน 1,500 บาท ซึ่งประมูลได้เพียงหนึ่งหมายเลข ต่อมาต้องการประมูลเเพิ่มอีกหนึ่งหมายเลข จึงต้องลงทะเบียนเพิ่มอีก 1,500 บาท โดยมาชำระที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียวราย

คำถาม : ลงทะเบียนถึงวันที่เท่าไหร่
ตอบ : ลงทะเบียนได้จนถึงก่อนวันประมูล 

คำถาม : ประมูลป้ายได้แล้วนำมาใส่รถภาษีจะเพิ่มขึ้นไหม
ตอบ : ไม่มีการจัดเก็บภาษีรถประจำปีเพิ่ม แต่อย่างใด 

คำถาม : ประมูลแผ่นทะเบียนรถป้ายได้แล้ว แต่ไม่มีรถใส่ สามารถมาเอาแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ไหม
ตอบ : เมื่อประมูลได้หมายเลขทะเบียนแล้ว และมีการนำรถไปจดทะเบียนจึงจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียน