วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แผนที่โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย สถานที่จัดการประมูลหมายเลขทะเบียน

http://www.dusit.com/dusitthani/islandresortchiangrai/location/

หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้


หมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูล จำนวน 301 หมายเลข


ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขการประมูลฯ


ขั้นตอน วิธีการประมูล

ขั้นตอนวิธีการประมูลทางวาจา(เคาะไม้)

แผ่นพับการจัดการประมูล