วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูล จำนวน 301 หมายเลขแผ่นพับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดเชียงราย
ประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ผจ
ประมูลผ่านอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com
ระหว่างวันที่ 15 พ.ค.-23 ก.ค.2560